Historia Moderna

Udruženje za modernu historiju je objavilo prvi broj časopisa pod nazivom Historia Moderna Bosnia&Herzegovina. Kako ističu iz Udruženja, cilj im je „dodatno obogatiti historiografiju u Bosni i Hercegovini“, ali su otvoreni i za „radove koji obrađuju prošlost drugih zemalja, a koji se uklapaju u programske ciljeve Udruženja, a to su: pomicanje granica dosadašnjih saznanja otvaranjem novih tema, drugačijih perspektiva, suvremenih metodoloških pristupa, odnosno ostvarivanje zahtjeva moderne historijske znanosti“.

Radovi u časopisu će biti objavljivani na engleskom, bosanskom, hrvatskom, srpskom i crnogorskom jeziku.

Sadržaj prvog broja dostupan je na sljedećem linku

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.